Skip to main content

Kominki wyposażone w płaszcz wodny stają się coraz bardziej popularne i stanowią poważną konkurencję dla tradycyjnych kominków powietrznych. Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, które rozwiązanie jest lepsze.

kominek-wodny

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę potrzeby inwestora oraz uwarunkowania techniczne przed podjęciem decyzji. W skrócie, można powiedzieć, że:

Kominek z płaszczem wodnym jest lepszym rozwiązaniem, gdy:

  • jest jedynym lub podstawowym źródłem ciepła w całym domu;
  • w domu przebywają osoby alergiczne, które są wrażliwe na kurz rozprzestrzeniany przez systemy ogrzewania powietrznego.

Problemy związane z użytkowaniem kominka z płaszczem wodnym to:

  • ryzyko powstawania nieszczelności spowodowanych korozją płaszcza wodnego;
  • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku przegrzania wody w płaszczu wodnym, co może mieć miejsce, gdy instalacja CO zostanie zapowietrzona lub gdy pompa cyrkulacyjna przestanie działać (w wyniku awarii lub braku zasilania).

Kominek powietrzny jest lepszym wyborem, gdy:

  • chcemy używać go przede wszystkim jako elementu dekoracyjnego lub ozdobnego,
  • nie posiadamy i nie planujemy instalacji centralnego ogrzewania.

Niemniej jednak, warto zwrócić uwagę na pewne problemy związane z eksploatacją kominków powietrznych, takie jak:

  • konieczność rozprowadzenia ciepła do innych pomieszczeń poprzez kanały lub przewody,
  • wyższe zanieczyszczenie powietrza oraz większa suchość powietrza w pomieszczeniach, w których używany jest kominek.