Skip to main content

Jak odprowadzić spaliny z kominka gazowego?

Zależnie od uwarunkowań technicznych spaliny z kominka gazowego możemy odprowadzić na kilka różnych sposobów:

komin

– Pionowy przewód dymowy. Klasyczny sposób odprowadzenia spalin pionowym przewodem dymowym zakończonym nasadą kominową. Przewód spalinowy powinien być wykonany z blachy kwasoodpornej bądź prefabrykowanych pustaków ceramicznych. Średnica komina powinna spełniać wymagania zawarte w zaleceniach instalacyjnych producenta. Jest to typowe rozwiązanie dla kominków gazowych z otwartą komorą spalania. W takim przypadku zazwyczaj wymagana jest wentylacja nawiewna do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kominek.

 

pilot
– Kominki z zamkniętą komorą spalania. Jeśli nie mamy do dyspozycji komina do odprowadzenia spalin wygodnym rozwiązaniem jest system odprowadzenia spalin typu “rura-w-rurze”. Elementy tego systemu (proste odcinki, kolanka, trójniki) zbudowane są z dwóch koncentrycznych rur ze stali nierdzewnej. Rura wewnętrzna odprowadza spaliny, rura zewnętrzna doprowadza powietrze do paleniska. System działa na zasadzie grawitacyjnej i nie wymaga mechanicznej turbiny wymuszającej ruch spalin. Kominek podłączony do takiego systemu ma zamkniętą komorę spalania i nie wymaga wentylacji nawiewnej.

 

pilot– Mechaniczny (wymuszony) wyciąg spalin. System ten umożliwia odprowadzenie spalin z kominka gazowego za ścianę zewnętrzną budynku. Wymuszone wyciągi spalinowe mogą obsługiwać zarówno kominki gazowe z zamkniętą jak i otwartą komorą spalania.

Do oferowanych przez nas kominków gazowych z zamkniętą komorą spalania wymagany jest koncentryczny system powietrzno spalinowy. Dedykowanym do tego celu rozwiązaniem jest system Metaloterm® US.