Skip to main content

Możliwości dostarczania ciepła przez kominek często przewyższają potrzeby ogrzewania pojedynczego pomieszczenia. Dlatego rozważa się rozprowadzanie części gorącego powietrza do innych pomieszczeń w budynku, co może być dgp ico realizowane za pomocą Systemu Dystrybucji Gorącego Powietrza (DGP).

Prosta forma DGP polega na skierowaniu gorącego powietrza bezpośrednio do sąsiedniego pomieszczenia przez otwór w ścianie między kominkiem a tym pomieszczeniem. Bardziej złożone systemy DGP mogą rozprowadzać powietrze po całym budynku, jednakże przy większych odległościach od kominka wymaga to zastosowania specjalnej turbiny, która umożliwia wymuszony obieg powietrza w wysokich temperaturach. Efektywny system DGP pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Dodatkowo, w przypadku wprowadzenia do systemu DGP zewnętrznego powietrza, może on pełnić również funkcję wentylacji nawiewnej, dostarczając świeże powietrze, które jest od razu ogrzane.

System DGP jest szczególnie istotny w obecnie projektowanych budynkach, gdzie często pomija się potrzebę zapewnienia dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych. Dzięki DGP, nie ma potrzeby otwierania okien w zimie i wychładzania budynku.