Skip to main content

Jakie różnice występują między kominkiem gazowym a biokominkiem?

Kominki gazowe i biokominki są stosunkowo nowymi urządzeniami na polskim rynku, co często powoduje ich mylenie. Jednakże istnieje między nimi zasadnicza różnica.

Kominek gazowy spala gaz (ziemny lub LPG) w hermetycznie zamkniętej komorze spalania oddzielonej od pomieszczenia przez szybę. Proces spalania jest kontrolowany przez elektroniczny sterownik, a powietrze do spalania jest zasysane z zewnątrz budynku. Spaliny są odprowadzane na zewnątrz.

Natomiast biokominek spala bioetanol bezpośrednio z pojemnika, a powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia, w którym znajduje się biokominek. Spaliny również odprowadzane są do tego samego pomieszczenia.

Zestawienie różnic między kominkami gazowymi a biokominkami

Kominek gazowy Biokominek
Bezpieczeństwo
Dzięki zamkniętej komorze spalania i automatyce kontrolującej proces spalania kominek gazowy zapewnia bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa. Przepisy dopuszczają instalowanie kominków gazowych nie tylko we wszelkiego typu pomieszczeniach mieszkalnych (również z rekuperacją), lecz także w pomieszczeniach użyteczności publicznej (gdzie zabronione jest instalowanie kominków opalanych drewnem). Teoretycznie, etanol i bioetanol powinien całkowicie spalać się na dwutlenek węgla (CO2) i wodę. Ale w warunkach rzeczywistych okazuje, że etanol nie spala się całkowicie. Oprócz CO2 powstaje:
– silnie toksyczny tlenek węgla (CO, czad);
– rakotwórcze związki organiczne jak benzen;
– gazy drażniące – dwutlenek azotu i formaldehyd;
– drobne cząstki węgla o średnicy mniejszej niż dziesięciotysięczna część milimetra, które mogą bez trudności przenikać w głąb ludzkiego płuca.
Wydajność cieplna
Moc od 5 do 20 kW i wydajność energetyczna na poziomie 75-80% sprawia, iż kominek gazowy może być traktowany jako źródło ciepła do ogrzania całego mieszkania lub nawet średniej wielkości domu. Moc cieplna na poziomie kilku kilowatów. Duża ilość ciepła tracona ze względu na konieczność intensywnej wentylacji pomieszczenia. Z tego też powodu nie nadaje się do budynków z rekuperacją.
Wygląd paleniska
podwojny palnik biokominek
Dobrej jakości kominek gazowy wiernie oddaje wygląd paleniska opalanego drewnem. Dzięki specjalnej konstrukcja palnika płomień w kominkach gazowych ma typowy dla płonących polan drzewnych żółto-pomarańczowy kolor. Słabo widoczny niebieskawy płomień typowy dla swobodnie spalającego się etanolu. Dzięki specjalnym dodatkom do paliwa płomień może być nieco bardziej widoczny, jednak należy pamiętać, iż dodatki te łącznie ze spalinami wędrują do naszych płuc.