Skip to main content

Czy w Warszawie można palić w kominkach?

Wbrew powszechnym przekonaniom, mieszkańcy województwa mazowieckiego nadal mogą korzystać z kominków na drewno, pod warunkiem, że spełniają one unijne normy dotyczące emisji spalin. Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia 2024 roku nie nastąpią żadne zmiany w tym zakresie.

Do końca 2022 roku mieszkańcy Mazowsza mieli możliwość zastąpienia starych kominków nowymi modelami, które są zgodne z ekologicznymi standardami.

Pojawiły się błędne informacje, jakoby od 1 stycznia 2024 roku w województwie mazowieckim miało być zabronione palenie drewnem w kominkach. Takie twierdzenia są nieprawdziwe.

Faktycznie, od 1 stycznia 2022 roku w Polsce obowiązują unijne przepisy ograniczające palenie w kominkach, ale nie zakazują one całkowicie ich użytkowania. Zgodnie z tą dyrektywą, nowe kominki muszą spełniać określone normy emisji spalin, aby mogły być sprzedawane.

Warto jednak zaznaczyć, że w różnych województwach wprowadzane są lokalne przepisy, które wymagają wymiany starych kominków na nowe, spełniające ekologiczne normy. W województwie mazowieckim, właściciele kominków z odpowiednim certyfikatem nie muszą się martwić. Jedynym ograniczeniem jest zakaz instalacji kominków w nowo budowanych budynkach z dostępem do sieci ciepłowniczej.

Użytkownicy starych kominków w woj. mazowieckim mieli czas do końca 2022 roku na ich wymianę na modele spełniające wymogi “Ekoprojektu” lub na doposażenie ich w urządzenia ograniczające emisję pyłu.

W 2022 roku Mazowsze zrezygnowało z pomysłu całkowitego zakazu stosowania biomasy drzewnej. Zakaz dotyczy tylko nowych budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej. Dla pozostałych użytkowników nie obowiązuje zakaz stosowania drewna w instalacjach i od 1 stycznia 2024 roku nic się w tym zakresie nie zmieni.