Skip to main content

Wszystkie oferowane przez nas kominki wykonujemy według starannie przygotowanej dokumentacji sporządzonej przy użyciu programów komputerowych do projektowania przestrzennego.

Częścią takiej dokumentacji jest również komputerowa wizualizacja pokazująca nasz przyszły kominek we wnętrzu, w którym ma się znaleść. Tak więc Inwestor ma możliwość zobaczyć swój kominek przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

Poniżej przedstawiamy przykładowe wizualizacje.