Skip to main content

Obowiązująca uchwała antysmogowa w województwie mazowieckim została wprowadzona 11 listopada 2017 roku. Zgodnie z jej postanowieniami, od tamtej pory dozwolone jest tylko stosowanie kominków, które spełniają normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu określonymi w rozporządzeniu Komisji UE. Ponadto, uchwała wymaga wymiany kominków, które nie spełniają tych norm, do końca roku 2022. Zapisy uchwały zawierają także ograniczenie stosowania drewna o wilgotności przekraczającej 20% w przypadku kominków.

Mimo że uchwała antysmogowa umożliwia korzystanie z kominków opalanych drewnem, to w województwie mazowieckim czasami obowiązują okresowe zakazy palenia w kominkach z drewna. Zakazy te mają charakter lokalny i nie obejmują domów, w których kominek jest głównym źródłem ogrzewania. Należy jednak podkreślić, że taka sytuacja jest stosunkowo rzadka.

Obecnie, tj. do końca 2021 roku, obowiązuje zakaz palenia drewnem w niektórych powiatach województwa mazowieckiego, a mianowicie: Grodziskim, Legionowskim, Otwockim, Piaseczyńskim, Pruszkowskim, Siedleckim, Sierpeckim, Warszawsko-Zachodnim, Wołomińskim i Żyrardowskim. Ponadto, zakaz ten obowiązuje w wybranych dzielnicach Warszawy, takich jak: Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Wawer, Wesoła, Włochy oraz w miastach Radom, Siedlce i Ostrołęka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, województwa mają prawo wprowadzać okresowe zakazy spalania paliw stałych, w tym drewna, na podstawie monitorowania czystości powietrza. Jeśli normy czystości powietrza zostaną przekroczone, zakaz może zostać ogłoszony w dowolnej części województwa. Obecnie obowiązujący zakaz może zostać przedłużony w nowym roku, jednak nie jest jasne, czy obejmie on kolejne powiaty. Naruszenie zakazu grozi mandatem.

Nie tylko okresowe zakazy spalania drewna stanowią zagrożenie dla tradycyjnych kominków. Mazowiecki Urząd Marszałkowski pracuje nad drugim projektem ograniczającym możliwość spalania paliw stałych. Projekt ten przewiduje całkowity zakaz montażu kominków na drewno w nowych budynkach, ale pozwalałby na instalowanie ich w już istniejących budynkach. Jednakże, projekt ten jest wciąż w fazie planowania, a przyszłość kominków na drewno nie jest pewna. Nawet jeśli kominki na drewno nie zostaną całkowicie zakazane, tak jak już miało to miejsce w Krakowie i okolicach, ich posiadanie będzie związane z ryzykiem okresowych zakazów palenia, co może być uciążliwe i ograniczać ich użyteczność, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy kominek jest najbardziej potrzebny.

Czy to oznacza, że nadszedł koniec ery kominków? Na szczęście istnieje alternatywa. Uchwała antysmogowa pozostawia pewną furtkę dla użytkowników kominków, niezależnie od coraz bardziej rygorystycznych przepisów – uchwała ta nie ogranicza użytkowania gazu jako paliwa. Gaz to bardzo czyste paliwo i nie ma ryzyka, że w przyszłości proekologiczna polityka zakaże jego stosowania. Wręcz przeciwnie, użycie gazu jest promowane jako przyjazne środowisku. Wybierając kominek gazowy zamiast drewnianego, mamy pewność, że coraz bardziej restrykcyjne przepisy antysmogowe nie pozbawią nas możliwości korzystania z niego. Taka sytuacja sprawia, że kominki gazowe stopniowo wypierają z rynku tradycyjne kominki na drewno.