Skip to main content

element4 logo

Instrukcja użytkowania i montażu

sky cover

 

 

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiarowanie

SKY

sky wymiarowanie

 

SKY T

sky t wymiary

PARAMETRY 

 Sky
 Kategoria gazu  I2H  I3B/P  I3+
 Ciśnienie (mbar)  20  30  28-30/37
Nominalna Moc Wejściowa (kW) 14,0 13,0 13,0
Klasa Wydajności 2 2 2
Palnik Płomienia Kontrolnego 446.0330.24 446.0330.44 446.0330.44
Maksymalne Zużycie Gazu (max.m3/hr; kg/h) 1,31 0,36 0,358
Ciśnienie Palnika (mbar-max) 3,7 28,4 28,4
 Symbol Dyszy  1200 (x2)  220 (x2) 220 (x2)
Klasa NOX 5 5 5