Skip to main content

Schemat elektryczny

Kominek Summum 140 oprócz standardowego sterownika jest wyposażony w 2 dodatkowe moduły: moduł LED i moduł Quad Burner.

summum 140 ele

Elementy systemu:

1. Elektrozawór

2. Sterownik

3. Palnik płaski

4. Pierwszy i drugi palnik (długie)

5. Trzeci i czwarty palnik (krótkie)

6. Moduł płomienia kontrolnego

7. Druga termopara

8. Moduł Quad Burner

9. Moduł LED

10. Diody LED

11. Moduł WiFi (opcjonalny)

Kominek wyposażony jest w zasilacz 12V oraz zasilacz 6V. Zasilacz 12V należy podłączyć do modułu LED, natomiast zasilacz 6V do modułu Quad Burner. Złe podłączenie zasilaczy może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem zasilaczy.