Skip to main content

element4 logo

Instrukcja użytkowania i montażu

lucius 140r

 

 

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiarowanie

Lucius 140

lucius 140r wym

Tenore 140

lucius 140t wym

PARAMETRY 

 Lucius 140Tenore 140
Kategoria gazu  I2E  I3+
Ciśnienie (mbar)  20  28-30/37
Moc Grzewcza (kW) 2,2 – 12,9 2,2 – 13,3
Klasa Energetyczna A A
Palnik Płomienia Kontrolnego G30-ZP2-312 G30-ZP2-272
Maksymalne Zużycie Gazu (max.m3/h; kg/h) 1,005 0,322
Ciśnienie Palnika (mbar-max) 15,4 28,4
Symbol Dyszy 220 (4x), 480 (1x) 120 (4x), 180 (1x)
Klasa NOX 5 5